de Berkenplas

De Berkenplas

Een sfeervol, ontspannen drink- & eethuis met een ruim zonneterras, waar gezelligheid en een uitstekende kwaliteit de sleutelwoorden zijn. Het is een unieke locatie om tijdens uw wandel- of fietstocht ‘even bij te tanken’. Even genieten van de rust en de ruimte die Schiermonnikoog u elk jaargetijde te bieden heeft. Een unieke plaats ook voor kleine kinderen, vooral als een bezoek aan het Noordzeestrand wat minder voor de hand ligt.

De Berkenplas


 • 1

  1962

  Van Prikkebosk tot  Berkenplas   

  In de nacht van 16/17 februari 1962 brak de (oude) zeedijk van de Banckspolder nabij de aansluiting van de nieuwe veerdam op de zeedijk door. Direct werd besloten om de dijk te herstellen. Naast zandwinning op het Wad en gebruik van klei (aangevoerd uit de Maasvallei!!) werd zand gewonnen op twee plaatsen op het eiland.

  Op voorstel van de inspecteur Klein van de Dienst der Domeinen werd gekozen voor de huidige Berkenplas (het drassige gebied had toen de naam Prikkebosk) en het gebied ten zuiden van de Kooiduinen.   

  De heer Klein motiveerde zijn voorstel als volgt:

  De beide gebieden zijn beter bereikbaar. Door doorgraving van de zuidelijke duinen aan de Reddingweg kan het Prikkebosk goed worden bereikt. De ontgraving van dit gebied zal een zoetwaterplas ontstaan. Een waterplas, beschut door bos en duin kan een belangrijke functie innemen in de toeristische mogelijkheden van het eiland. De plas bij de Kooiduinen kan voor trekvogels van grote betekenis worden.

  De plannen van Klein werd aangenomen en sindsdien ligt hier de zoetwaterplas de ‘Berkenplas’. De waterstand wordt voor het overgrote deel bepaalt door het grondwaterpeil. Het gebied zelf bleef eigendom van Domeinen. In de tachtiger jaren ging het gebied over naar Staatsbosbeheer en sinds 1998 is het gebied in pacht gegeven aan de Vereniging Natuurmonumenten.

 • 2

  1962 - 1997

  In 1962 begon de gymnastiekleraar Bruining met een klein verkooppunt van ijs en snoepwaren aan de zuidoostkant van de plas. De plas was al snel door gasten en eilanders in gebruik genomen als recreatieplas, precies zoals de heer Klein had verondersteld.

  In 1968 startten de zwagers Ad C. de Haan en Willem K. van der Geest de exploitatie van een klein paviljoen op de plaats van het huidige pand. In de loop der jaren werd het pand en de omgeving steeds meer aangepast aan de recreatie.

  Begin jaren zeventig(1972) werd het paviljoen overgenomen door Bert Kolstein. In 1977 opgevolgd door de voormalige badmeester Willem de Ruiter. In 1978 werden de broers Mike en Jaap Verburg eigenaar van het bedrijf. De vier genoemde eigenaren legden het accent naast de dagverkoop op het avond uitgaansleven. In deze jaren werd het voormalige paviljoen vergroot. De inrichting werd geheel veranderd met speciale zithoekjes, een zitkuil en een ruime dansvloer.

  In 1983 werd café De Berkenplas overgenomen door Melle en Tiny Smith-Feitsma. Zij gaven het bedrijf inpandig een grote facelift. Tevens startten zij de restaurantactiviteiten. Rondom de plas werden verlichting en speelattributen geplaatst (deze speeltoestellen zijn verwijderd na de invoering van het Speeltuinbesluit).

  Het bedrijf en het bedrijfsconcept opgezet door de familie Melle en Tiny Smith-Feitsma, en vanaf 1984 voortgezet door mevrouw Tiny Feitsma, werd in 1990 overgenomen door haar opvolgers Lies Nieuwland en Guus Dolsma.

  Sinds 1997 is café restaurant De Berkenplas eigendom van de familie Sikkema. De familie is tevens eigenaar van cafétaria De Halte aan de Reeweg in het dorp. De afgelopen jaren (1998-2001) is, samen met onze vaste medewerkers, veel energie gestopt in het upgraden van het gebouw. 

 • 3

  1997 - 2002

  Reeds bij de overname stond de Sikkema’s een ingrijpend renovatie en nieuwbouwplan voor ogen. Dit gebaseerd op hun uitgedachte bedrijfsconcept. Zo waren wij genoodzaakt een einde te maken aan de grote kaart in de avonduren. Deze activiteit had niet dat bedrijfsresultaat, dat dit iets aan de bedrijfswinst toevoegde, vaker zelfs het tegendeel. Daarvoor in de plaats is een uitgebreidere dagkaart gekomen, waarop ook een aantal speciale schotels prijken, die aan die van de grote kaart niet onder doen. 

  In de winter van 1998-1999 werd begonnen met de ingrijpende bouwwerkzaamheden. Het was de eerste fase van een compleet nieuw- en verbouwplan van het pand. Waarbij tevens een al jaren bestaand achterstallig onderhoud tevens zou worden weggewerkt. De nieuw- en verbouw werd door ons in eigen beheer en eigenhandig uitgevoerd. 

  Eind maart 1999 werd de eerste fase van de werkzaamheden afgerond. Aan de achterzijde van het pand werd een extra ruimte gebouwd waarin een nieuwe toiletpartij werd gerealiseerd, alsmede enkele bedrijfsruimten zoals een berging/kantoor en een personeelsruimte. De oude toiletgroep in het café werd afgebroken, waardoor ruimte ontstond voor een ruimer binnenmagazijn inclusief koel- en vriesruimte. De twee oude vervallen buiten opslagruimten voor de drankenopslag werden gesloopt.

  Daarnaast werd de keuken ingrijpend verbouwd en vergroot. Hierdoor kunnen de keukenactiviteiten optimaler worden uitgevoerd en is het geheel veel efficiënter geworden. Met dit alles is rekening gehouden met de wettelijke bepalingen van de HACCP en daarmee met de Horeca Hygiëne Code. 

   


 • 4

  2005

  In 2005 werd de plas opgeschoond. Ruim 45.000 kub water werd verplaatst naar de lagere gebieden rondom de plas. Na ruim 35 uur was de plas voldoende leeg, zodat Loonbedrijf Holwerda i.s.m. Ridder Transport kon beginnen met het opscheppen van het bodemslib. 

  Het bodemslib werd verwijderd en het weggepompte water kon weer terug in de plas.

  Het strand werd geëgaliseerd en bij het terras iets opgehoogd.

  Hoewel de verwachtingen hoog waren werden er niet veel “schatten” gevonden in de drooggevallen plas. Slechts een badmintonracket, een hand vol brillen/zonnebrillen en een zestal dikke palingen waren de vondsten.

 • 1

  2006

  Seizoen 2006 werd de naam Café Restaurant gewijzigd in Drink- & Eethuis De Berkenplas. Een bedrijfsomschrijving dat beter bij het bedrijf past.

View All Items